Olivier Deboel

Tel.: 03/636 07 89
info@dehuisartsenpraktijk.be
Titel: Psycholoog
Diploma: Gezondheidspsychologie
Bijkomende relevante opleidingen:

  • Tabakologie en rookstopbegeleiding (VRGT)
  • CBT-I slaaptraining (BASS)
  • burn out voor psychologen (Human Link)
  • ELP (i.o.) (U. Gent)

Aard van zorgen en doelgroep: Specialisatie slapeloosheid en rookstopbegeleiding

Insomnia of slapeloosheid

U valt heel moeilijk in slaap en/of wordt vaak in het midden van de nacht of vroeg in de ochtend wakker. Insomnia gaat vaak overdag gepaard met vermoeidheid, irritatie, hoofdpijn en concentratiestoornissen. Door spanning of emoties is iedereen wel eens slapeloos, maar dat is een probleem van voorbijgaande aard. Als uw slapeloosheid weken of maanden aansleept, lijdt u aan chronische insomnia. Dit probleem vraagt een verdere aanpak.

Rookstopbegeleiding

De meeste rokers willen eigenlijk wel stoppen met roken maar hebben dikwijls verschillende pogingen nodig vooraleer een definitieve rookstop lukt. Uit onderzoek weten we dat de combinatie van ondersteuning door een tabakoloog gecombineerd met medicamenteuze hulpmiddelen de beste kans biedt op een definitieve rookstop.

Burn out

Burn out betekent letterlijk ‘opgebrand zijn’ en overkomt de meest gedreven, dikwijls perfectionistische mensen. Het is een aandoening waarbij het lichaam veel meer stress dan het kan verdragen te verwerken heeft gekregen en de lichamelijke en mentale batterijen totaal zijn opgebrand.

Eerstelijnspsychologie

Je kan, aan terugbetalingstarief, terecht bij onze eerstelijnspsycholoog wanneer u zich slecht, bezorgd, snel geïrriteerd, aanhoudend moe, neerslachtig voelt. Depressieve gevoelens, angstgevoelens, problemen met alcoholconsumptie of slaap- en kalmeringsmiddelen zijn de meest voorkomende psychische klachten in Vlaanderen. Het is een goed idee om tijdig hulp te zoeken… Op die manier kan erger voorkomen worden.

Het aanbod eerstelijnspsychologie bestaat uit:

  • 4 sessies per jaar (eenmaal verlengbaar)
  • waarvoor je 11,20 € betaalt, of 4 € bij verhoogde tegemoetkoming

Hoe maak ik een afspraak voor eerstelijnspsychologie?

  • Contacteer je huisarts en spreek over je klachten. Als eerstelijnspsychologische zorg is aangewezen, krijg je een verwijsvoorschrift.
  • Maak een afspraak bij onze eerstelijnspsycholoog Olivier Deboel
  • Bezorg de verwijzing van de arts, en een recent klevertje van uw ziekenfonds aan de psycholoog

Links naar websites over deze topics